Проекти

Проекти
През учебната 2009-2010 година са спечелени и се работи по следните проекти:
„Ученическата униформа – ритуал и съзнание за училищна принадлежност” по Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот”;
„Наследството на Европа – традициите са живи”, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси по програма „Учене през целия живот”, сектор „Коменски”;
Училището е партньор на община Лом по проект „Децата на Лом творят и мечтаят” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Униформеното облекло на учениците от ОУ”К.Фотинов”, изработени по проект „Ученическата униформа – ритуал и съзнание за училищна принадлежност”, по който училището работи през настоящата 2009-2010 година.
През последните девет години са реализирани следните проекти:
2001-2002 година – „Изграждане на център за физкултура и спорт” на УН към Католически служби за помощ по програма „Родителско участие в образованието”.
2002-2003 година – „Организиране и провеждане на допълнителна подготовка на деца от ромски произход в ІV, VІІ и VІІІ клас за успешно преминаване в по-горно ниво на образование”, финансиран от „Отворено общество”.
2002-2003 година – „Интеграция на социално-слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав” към фондация „Образователно сътрудничество”.
2004 година – „Интеграция на ромското население” по Национална програма ФАР.
2003-2004 година – „Превенция и интеграция на деца с увреждания” по Национална програма ФАР.
2005-2006 – Проект „Пример” за подобряване достъпа и резултатите в предучилищното и началното образование на ромските деца.
2007-2008 година – „Клубове по интереси” – мажоретен състав, училищен вестник, приложно изкуство, информационни технологии.
2008-2009 година – „Зимна приказка” по Национална програма „Училището – територия на учениците”.
Новите униформи на мажоретките, изработени по проект „Изграждане на клубове по интереси” 2007-2008 година.
Облеклата на спортните мажоретки са изработени по същия проект.

________________________________________
От 22 до 26 февруари 2010 година се проведе първата обменна визита в Румъния, град Бучечеа по проект „Наследството на Европа – традициите са живи” към програма „Коменски”. В нея взеха участие трима учители и осем ученици. Те представиха книга с български национални рецепти, с описание на уникалните български традиционни празници и свързаната с тях обредност, с изработени от децата коледни картички, мартеници и др. Представители на всички страни, участващи в проекта, имаха възможност да получат богата информация за България, град Лом и ОУ”К.Фотинов”-Лом от изготвената презентация.
Нашите ученици опитаха традиционни румънски ястия и научиха народни румънски танци. С голям интерес участваха в изработването на великденски яйца, рисунки върху стъкло и камък, заедно със свои връстници от Румъния, Италия, Словакия и Турция. Запознаха се със забележителностите на град Ботошани.
Всеки участник получи сертификат и беше обсъдена следващата визита в Италия през месец май т.г.
________________________________________

От 9 до 14 май 2010 година се състоя втората среща на страните – партньори в проекта „Европа – традициите са живи” по програма „Коменски”. Срещата се проведе в град Джулианова, Италия. Участие взеха 8 ученици от клубовете за изучаване на традиционни празници и обичаи, фолклорна музика и танци.

________________________________________

От 21 до 27 ноември 2010г. се осъществи третата обменна визита по двугодишния проект “Наследството на Европа – традициите са живи”, секторна програма “Коменски”. Срещата се проведе в град Врабле, регион Нитра, Словакия с участието на петте държави – партньори по проекта.
Групата от ОУ “К. Фотинов” беше седемчленна – двама ръководители и петима ученици.
________________________________________

От 14.02.2011г. до 18.02.2011г. се проведе четвъртата обменна визита до Турция по проект “Наследството на Европа – традицийте са живи”, Секторна програма “Комески”. В дейностите участваха 12 ученици и 5 учители.

error: Content is protected !!