ОУ “Константин Фотинов” град Лом

Отново за учебната година

разкри училището днес врати.

Звъни звънец из цялата родина –

в села и градове, навред кънти.

Елисавета Багряна

Учебната 2022/2023 г. във II ОУ “Константин Фотинов” ще бъде открита на 15.09.2022г. /четвъртък/ от 9:00 часа.

Слово-за-15-септември

 

ВИСОКО ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ

НА ОУ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ ГРАД ЛОМ

На 24 май 2018 г. Президентът на Република България Румен Радев връчи Плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на училището по случай 125 години от създаването му и за постигнати високи резултати. Полученият приз е награда за дългогодишния труд на поколения педагози и за креативен поглед към учебно-възпитателния процес.

 

 

error: Content is protected !!