“Подкрепа за успех”

В ПЕРИОДА ОТ 20.06.2022 Г. ДО 28.06.2022 Г. В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ОБЯВА-междуучилищна-дейност-ТТТ-1

Брой-1-2020

Стартира проектът “Подкрепа за успех”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”“ 2014-2020 г.

Основна цел на проекта: Да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на основно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Групи във II  ОУ “Константин Фотинов“

учебна  2019/2020г.

1.Група за допълнително обучение по български език и литература  I б клас -5 ученика, ръководител Анжелина Цветанова

 2.Група за допълнително обучение по български език и литература  I в клас -6 ученика, ръководител Ани Филинова

3.Група за допълнително обучение по български език и литература  IV а клас -5 ученика, ръководител  Росица Димитрова

4.Група за допълнително обучение по математика   IV б  клас -5 ученика, ръководител Соня Александрова

5.Група за допълнително обучение по математика   V в  клас -6 ученика, ръководител Юли Генадиев

6.Група за допълнително обучение по български език и литература V а, в клас сборна група -6 ученика, ръководител Маргарита Михайлова

7.Група за допълнително обучение по български език и литература VI а, б, в клас сборна група -6 ученика, ръководител Петя Томова

8.Група за допълнително обучение по български език и литература VII в клас група -7 ученика, ръководител Пепка Крумова

9.Група за занимания по интереси „ Училище без страх“ – 12 ученици от V а клас ,ръководител Надежда Петрова

error: Content is protected !!