Олимпиади състезания и конкурси

Национално състезание “Европейско кенгуру” – резултати.

ЕК24

Задачи 1-6 клас

Национална олимпиада “Знам и мога” – общински кръг.

CCF_000885

Национално състезание “Ключът на музиката” общински кръг.

CCF_000884

Протокол на явилите се участници и техните резултати в общински кръг на олимпиада по български език и литература.

CCF_000883

Протокол на явилите се участници и техните резултати в общински кръг на олимпиада по математика.

prot_olimp

Протокол-Знам-и-мога-2022-2023

error: Content is protected !!