Обществен съвет

Становище вх.№1079/08.04.2024г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №4/08.04.2024г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2024г. и дава положително становище.

Становище вх.№967/11.03.2024г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №3/11.03.2024г.

Становище вх.№951/29.02.2024г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №2/29.02.2024г.

1.  По т. 1 от дневния ред общественият съвет приема избора на  учителите на учебниците и учебните комплекти за I и III клас  за учебната 2024/2025г. и го подкрепя.

1.Приема училищен план прием за учебната 2024/2025г. и дава положително становище.

Становище вх.№670/18.01.2024г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №1/18.01.2024г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2023г. и дава положително становище.

Становище вх.№145/12.10.2023г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №9/12.10.2023г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за трето тримесечие на 2023г. и дава положително становище.

Становище вх.№1122/11.07.2023г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №7/11.07.2023г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за второ тримесечие на 2023г. и дава положително становище.

Становище вх.№815/28.04.2023г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №6/28.04.2023г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2023г. и дава положително становище.

Становище вх.№670/13.03.2023г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №5/13.03.2023г.

1. Одобрява избора на учебници за първи, втори, пети и шести клас за учебната 2023/2024 г. и дава положително становище.

Становище вх.№637/01.03.2023г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №4/28.02.2023г.

1. Приема предложения училищен план прием за учебната 2023/2024 г. и дава положително становище.

Становище вх.№457/23.01.2023г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №3/19.01.2023г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2022г. и дава положително становище.

Становище вх.№163/19.10.2022г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №2/17.10.2022г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за третото тримесечие на 2022г. и дава положително становище.

Становище вх.№1405/08.07.2022г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №23/07.07.2022г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2022г. и дава положително становище.

Становище вх.№1340/22.06.2022г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №22/22.06.2022г.

1. Одобрява избора на учебници по КМИТ за 5 и 6 клас за учебната 2022/2023 г. и дава положително становище.

Становище вх.№1103/21.04.2022г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №21/20.04.2022г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2022г. и дава положително становище.

Становище вх.№971/10.03.2022г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №20/10.03.2022г.

1.  По т. 1 от дневния ред общественият съвет приема избора на  учителите на учебниците и учебните комплекти за I, IV, V клас  за учебната 2022/2023г. и го подкрепя.

Становище вх.№888/15.02.2022г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №19/15.02.2022г.

1.Приема училищен план прием за учебната 2022/2023г. и дава положително становище.

Становище вх.№686/20.01.2022г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №18/19.01.2022г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвърто тримесечие на 2021г. и дава положително становище.

Становище вх.№121/29.10.2021г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №16/28.10.2021г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за трето тримесечие на 2021г. и дава положително становище.

Становище вх.№880/09.07.2021г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №13/09.07.2021г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за второ тримесечие на 2021г. и дава положително становище.

Становище вх.№647/19.04.2021г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №12/19.04.2021г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2021г. и дава положително становище.

Становище вх.№529/09.03.2021г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №11/09.03.2021г.

1. Приема избора на учебници за учебната 2021/2022г. и дава положително становище.

Становище вх.№514/26.02.2021г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №10/26.02.2021г.

1. Приема разпределение на делегирания бюджет на училището за 2021г. и дава положително становище.

2. Приема план прием за учебната 2021/2022г. и дава положително становище.

Становище вх.№377/20.01.2021г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №9/20.01.2021г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2020г. и дава положително становище.

Становище вх.№247/15.12.2020г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №8/15.12.2020г.

1. Одобрява избора на доставчик за закуски  и дава положително становище.

Становище вх.№156/19.10.2020г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №7/19.10.2020г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за третото тримесечие на 2020г. и дава положително становище.

Становище вх.№1082/31.08.2020г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №6/31.08.2020г.

1. Одобрява училищен учебен план за 2020/2021г. и дава положително становище.

Становище вх.№1006/07.07.2020г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №5/07.07.2020г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за второ тримесечие на 2020г. и дава положително становище.

Становище вх.№709-2/13.04.2020г.  на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №4/10.04.2020г.

1. Приема отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2020г. и дава положително становище.

Решение на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №3/06.03.2020г.

1. По т.1  от дневния ред общественият съвет приема избора на  учителите на учебниците и учебните комплекти за I, II, III, V, VI клас  за учебната 2020/2021г. и го подкрепя.

 Решения на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №2/19.02.2020г.

1. По т.1 от дневния ред общественият съвет дава положително становище относно изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2019 г.

2. По т.2 от дневния ред общественият  съвет дава съгласие относно предложеното   на директора на училището  разпределение на средствата от установеното към края на 2019 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

3. По т.3 от дневния ред общественият  съвет приема  разпределението на делегирания  бюджет на училището  за 2020година  по дейности и параграфи.  

4. По т.4 от дневния ред общественият  съвет приема предложения училищен   план-прием за учебната 2020-2021година

Решения на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом  от Протокол №1/20.12.2019г.

1.По т.1 от дневния ред общественият  съвет избира Николай Петров Стефанов за председател на обществения съвет към II ОУ”Константин Фотинов”-град Лом за срок от 3 години.

2.По т.2 от дневния ред общественият  съвет приема правилник за устройството и дейността на обществения съвет към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом.

            

                                                              СЪСТАВ

на обществения съвет

към  II Основно училище ”Константин Фотинов“- град Лом

 Председател: Николай Петров Стефанов

 Членове:

 

  1. Анжело Христов Иванов
  2. Тихомир Димитров Тодоров
  3. Лилия Владимирова Иванова
  4. Ива Георгиева Баева

 Резервни членове :

 

  1. Светла Цветанова Евгениева
  2. Аксиния Емилова Петкова

ПОКАНА

Уважаеми родители ,

   На    11.12.2019г.  от 17,30ч. часа  в мултимедийната зала на училището се  проведе събрание на родителите ,на което ще се извърши избор на Обществен  съвет при следния дневен ред:

1.Информация за структурата,дейността и организацията  на работа на обществения съвет – орган  за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на неговото управление.

2.Избор на членове на  обществения съвет към II ОУ”Константин Фотинов”-град Лом.

3.Избор на  резервни членове на  обществения съвет към II ОУ”Константин Фотинов”-град Лом.

  Каня избраните представители от паралелките да присъстват на учредителното събрание.   

Анна Светославова

 ДИРЕКТОР

 на II ОУ”Константин Фотинов”-град Лом

ПОКАНА

Уважаеми родители ,

  Съгласно чл.265 от Закона за предучилищното и училищното образование в училище ще се създаде Обществен съвет –орган  за подпомагане на развитието на  и училището и за граждански контрол на управлението му.

  Учредяването на Обществения съвет ще се проведе на 2 етапа:

     I  етап – срещи на родителите във  всяка паралелка, на които да се изберат по двама представители за учредителното събрание.

    II етап – учредително събрание на родителите, в които участват избраните лица от родителските срещи.

  На   09.12.2019г.   от 17,30 часа ,Ви каня на срещи на родителите  ,които ще се проведат в класните стаи.

  Правомощията на обществения съвет са оповестени на информационното табло на първия етаж на училищната сграда.

Анна Светославова

 ДИРЕКТОР

 на II ОУ”Константин Фотинов”-град Лом

error: Content is protected !!