Обучения

Тема: ✔️Съвременни методи за преподаване в класове, в които се обучават деца със СОП

Място: Компютърна зала № 1

Период: 30 май 2022г.

Начален час: 14:00 часа краен час 18:00 часа

Организация: Вътрешно институционално – ресурсен учител

Брой педагогически специалисти : 25

Тема:✔️ Ефективно взаимодействие с родители. ✔️ Запознаване с различни методи и техники за справяне със стрес; превенция на бърнаут; управление на конфликтни ситуации; повишаване на мотивацията и самооценката на учителите

Място: Комплекс “Магура” с. Рабиша

Период: юни 2022г.

Начален час: 03.06.22г. – 14:00 часа краен час:05.06.22г. – 17:00 часа

Организация: Дружество “Знание”

Брой педагогически специалисти : 17

Тема: ✔️Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая/групата. Възпитанието в образованието.✔️ Практически техники за работа в клас/група. Интегрирано обучение в развитие на компетентности на 21 век. Формиране на успешни нагласи, умения и функционална грамотност.

Място: Присъствено обучение в електронна среда – II ОУ “К. Фотинов” град Лом

Период: юли 2022г.

Начален час: 09:30 часа краен час 17:00 часа

Организация: Обучителен център “Щастие”

Брой педагогически специалисти : 30

error: Content is protected !!