Контакти

Свържете се с нас!

ОУ “Константин Фотинов”

3600 гр. Лом
ул. “Хаджи Димитър” № 28


тел/факс: 0971/79425
e-mail:  info-1209002@edu.mon.bg
https://ou-fotinov.org

    error: Content is protected !!