История

История на ОУ “Константин Фотинов” – гр. Лом

 

 

 • Началото е поставено през учебната 1892-1893 година. Новото училище ..Константин Фотинов” е начално с 6 класни стаи и с 300 ученици, а обучението се води отделно за момичета и за момчета до края на 19 век. Името на училището е избрано през 1894г., във връзка с 50 годишния юбилей на списание „ Любословие“.
 • През 1896г. е уредена училищна градина с овощни дръвчета, цветя и земеделски култури, за провеждане на практически занятия.
 • През 1908г. с дарение на Димитър Къосев е построено в непосредствена близост ново училище с още четири класни стаи, което носи името на дарителя който дарява също и 22 хиляди лева за бедните деца, за които е открита и безплатна трапезария през 1935г. 1927-28 година е завършено надстрояването на втория етаж на училищната сграда, известна вече като „Втора прогимназия”.
 • 1927-28 година е завършено надстрояването на втория етаж на училищната сграда, известна вече като „Втора прогимназия”.
 • През 1931г. към училището е открита и книжарница, а през 1936г. е открита и лятна ученическа колония в Берковица. Учениците се радват и на богато обзаведен исторически музей с много експонати от ломския край и училищния живот.
 • 1934 година училището се утвърждава като средищно, в което се изнасят реферати и уроци пред учителите от бивша Ломска околия.
 • Броят на учениците нараства и през 1961г. училището е разделено на Начално училище с директор Цветан Горанов и Прогимназия (1961-1970) с директор Кипра Попова.

 

 • 1969 година е открита новата сграда за учениците от 5-8 клас, която приема името на българския поет Христо Смирненски.
 • 1970 г. начален и прогимнизиален курс отново се обединяват в ОУ „Христо Смирненски“ с директор Райна Кирилова и зам. директор Васил Божинов, който става директор от 1973-1974 учебна година.
 • От 1970 до 1985 година училището е базово-експериментално и решава актуални проблеми на педагогическата теория и практика.
 • 1978 година учебното заведение е оценено като „Образцово”.
 • 1983 година е наградено с орден „Кирил и Методий” I степен за цялостна дейност.
 • 1990 година е възстановено старото име „Константин Фотинов“ с директор Цецка Калчева.
 • През юни 1991г. е разкрита ПДГ с изучаване на английски език.
 • През учебната 2003-2004 година училището започва първо в

страната да работи по програма „Кеар” – „Интегриране на деца със специални образователни потребности в масовото училище”.

 • 2004-та година учебното заведение кандидатства за доброволец – учител по английски език, към Корпуса на мира на САЩ и получава одобрение. През периода 2004-2009 година в училището работиха Рейчъл Гилмор и Ейми Диънг, а след тях и Илирия Търк. Съвместната работа с учители от Корпуса на мира подпомага учениците в изучаването на английски език, американска култура и традиции, създадена е и богата библиотека с художествена литература на английски език.
 • На 29 март 2006 година е открита първата Детска полицейска академия в региона. Под надслов „Нека да работим заедно, за да израснат нашите деца свободни, любознателни и отговорни граждани” стартира съвместен проект на РПУ на МВР-Лом и ОУ”К.Фотинов”-Лом – Детска полицейска академия, като част от националната стратегия „Полицията в близост до обществото”. На първата годишнина на Академията служители от РПУ на МВР-Лом връчват званията „младши доброволец” и „старши доброволец”, раздават награди и е осветено знамето на ДПА.
 • По настоящем II ОУ „Константин Фотинов“ e средищно училище с директор Анна Светославова (от1995-1996 учебна година) и преподавателски екип от 37 квалифицирани учители. В училището има изградени клубове по интереси, спортни секции, по журналистика- с издаване на училищен вестник „Любословие“, мажоретен състав; акробатите през последните години са спечелили над 100 златни и сребърни медала на национални и международни състезания.
 • През изминалото десетилетие са реализирани следните проекти: „Изграждане на център за физкултура и спорт“, „Интеграция на  ромското население“, „Превенция и интеграция на деца с увреждания“, „Наследството на Европа- традициите са живи“ и др..
 • В новото столетие учители, настоятели, родители и учениците, които през учебната 2013/2014г. наброяват 520 – от подготвителна група до VIII клас – работят в дух на доверие и взискателност и в съответствие с изискванията на съвременното общество.

 

error: Content is protected !!