Детско полицейско управление

 дпу-ЛОГО-ново1

ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

This image has an empty alt attribute; its file name is за-сайта-ДПУ.jpg

      

На 27 ноември 2019 г. се проведе третото занимание по оказване на долекарска помощ в ДПУ, което премина в 2 части: теоретична, където учениците се запознаха с действията, които трябва да се предприемат при инцидент на пътя – катастрофа,, пожар, преобръщане на кола и др. и практическа, при която с помощта на училищния фелдшер Емилия Владимирова учениците се научиха как се прави превръзка на крайници, на глава, на гърди. Доброволците проявиха завидни умения, желание, сръчност и успяха да извършат всички манипулации, които им показа медицинското лице.

ЗАПОЧНА НОВАТА 2019/2020 ОБУЧИТЕЛНА ГОДИНА НА ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

С официална церемония с участието на началника на Районно управление – Лом главен инспектор Георги Петков и директора на ОУ „Константин Фотинов” – Анна Светославова бе открита тринадесетата обучителна година на Детското полицейско управление по съвместна програма на двете институции, която се реализира ежегодно от 2006 година насам. Няколко поколения ученици преминаха през детската структура и получиха знания и умения за самозащита, оказване на първа долекарска помощ, правила за движение на пешеходци и велосипедисти, участваха рамо до рамо с нашите партньори  в съвместни акции на терен.

Детското полицейско управление през тази година наброява 18 доброволци от III а клас, които започнаха обучението си по различни модули през миналата учебна година.

На церемонията директорът на училището Анна Светославова приветства доброволците и гостите, пожела успешна, ползотворна и интересна обучителна година и връчи на главен инспектор Георги Петков програмата на ДПУ.

Началникът на РУ град Лом изрази удовлетворението си, че в ОУ „К. Фотинов“ се работи активно и в сътрудничество с полицията за възпитанието на младото поколение и представи 8-членния екип, който ще работи през годината с младите полицаи.

„Свят без риск“ остава слоган на програмата за реализиране на Детско полицейско управление. Заложените теми и методическите  указания са разработени от експерти на Министерството на вътрешните работи – структурите на „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция“, Министерството на образованието, Български червен кръст, Български туристически съюз и други партньори от Община Лом.