Детско полицейско управление

На 08.05.2024г. ученици от Детско полицейско управление към Второ ОУ “Константин Фотинов”- гр.Лом посетиха школата за обучение на служебните полицейски кучета на Главна дирекция „Национална полиция“-МВР в гр. Берковица. Доброволците разгледаха базата и наблюдаваха демонстрации на дисциплините, за които са дресирани четириногите помощници на полицаите – участие в съвместна патрулно-постова дейност с униформени служители, залавяне на закононарушители, намиране на наркотични вещества и откриване на взривни устройства. Занятията се провеждат по план, изготвен съгласно 2-годишната превантивна програма на МВР „Детско полицейско управление”.

 дпу-ЛОГО-ново1

За да има справедливост,

за да има спокойни и усмихнати хора,

за да различаваме доброто от злото,

за да бъде нашият свят по – човечен,

за да бъде свят без риск,

затова ние днес сме тук!

На 16 ноември 2022 г. с тържествена церемония, ръководствата на Второ основно училище „Константин Фотинов“ в гр. Лом и Районно управление гр. Лом подписаха декларация за партньорство и договор за сътрудничество в изпълнение на превантивната програма на МВР сред подрастващите – „Детско полицейско управление”.

               В периода на двугодишно обучение двадесет възпитаници на училището, на възраст между десет и единадесет години, ще преминат теоретични и практически занимания, при които ще се запознаят с ролята на полицията и нейната структура. Те ще придобият социални умения, оказване на долекарска помощ и др. различни аспекти от полицейската дейност. Част от плануваните лекции за учебната 2022/2023 г. са „Училище без насилие, общество без насилие“, „Животът е ценен! Не го заменяй за дрога!“ и др.  В занятията с децата ще работят инспекторите от Детска педагогическа стая, експерти в различни области в МВР и други организации, партниращи в програмата. 

Това са част от инициативите, които вече 16 – та година обединяват създатели и участници в Първата детска полицейска академия, по настоящем Детско полицейско управление.

Като символ за успешен старт, днешната дата съвпада с едно събитие отбелязвано в световен мащаб Международен ден на толерантността.
      Петокласниците положиха тържествена клетва, която е част от Етичния кодекс на новосъздаденото Детско полицейско управление.

Тържеството завърши с празнична програма, подготвена от възпитаниците на училището.

ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

This image has an empty alt attribute; its file name is за-сайта-ДПУ.jpg

      

На 27 ноември 2019 г. се проведе третото занимание по оказване на долекарска помощ в ДПУ, което премина в 2 части: теоретична, където учениците се запознаха с действията, които трябва да се предприемат при инцидент на пътя – катастрофа,, пожар, преобръщане на кола и др. и практическа, при която с помощта на училищния фелдшер Емилия Владимирова учениците се научиха как се прави превръзка на крайници, на глава, на гърди. Доброволците проявиха завидни умения, желание, сръчност и успяха да извършат всички манипулации, които им показа медицинското лице.

ЗАПОЧНА НОВАТА 2019/2020 ОБУЧИТЕЛНА ГОДИНА НА ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

С официална церемония с участието на началника на Районно управление – Лом главен инспектор Георги Петков и директора на ОУ „Константин Фотинов” – Анна Светославова бе открита тринадесетата обучителна година на Детското полицейско управление по съвместна програма на двете институции, която се реализира ежегодно от 2006 година насам. Няколко поколения ученици преминаха през детската структура и получиха знания и умения за самозащита, оказване на първа долекарска помощ, правила за движение на пешеходци и велосипедисти, участваха рамо до рамо с нашите партньори  в съвместни акции на терен.

Детското полицейско управление през тази година наброява 18 доброволци от III а клас, които започнаха обучението си по различни модули през миналата учебна година.

На церемонията директорът на училището Анна Светославова приветства доброволците и гостите, пожела успешна, ползотворна и интересна обучителна година и връчи на главен инспектор Георги Петков програмата на ДПУ.

Началникът на РУ град Лом изрази удовлетворението си, че в ОУ „К. Фотинов“ се работи активно и в сътрудничество с полицията за възпитанието на младото поколение и представи 8-членния екип, който ще работи през годината с младите полицаи.

„Свят без риск“ остава слоган на програмата за реализиране на Детско полицейско управление. Заложените теми и методическите  указания са разработени от експерти на Министерството на вътрешните работи – структурите на „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция“, Министерството на образованието, Български червен кръст, Български туристически съюз и други партньори от Община Лом.

error: Content is protected !!