Делегиран бюджет

Протокол от общо събрание №3/06.07.2023г.

Писмо до обществен съвет с изх.№436/05.07.2023г.

Бюджет_000034_merged

Протокол от общо събрание №2/25.04.2023г.

Писмо до обществен съвет с изх.№307/24.04.2023г.

CCF_000697_merged

Писмо до обществен съвет с изх.№163/13.01.2023г.

Протокол от общо събрание №2/19.01.2023г.

18012023

Писмо до обществен съвет с изх.№37/04.10.2022г.

Протокол от общо събрание №1/13.10.2022г.

CCF_000445

Писмо до обществен съвет с изх.№465/01.07.2022г.

Протокол от общо събрание №11/07.07.2022г.

CCF_000446

Писмо до обществен съвет с изх.№326/15.04.2022г.

Протокол от общо събрание №10/18.04.2022г.

CCF_000363

План делегиран бюджет 2022 г.

CCF_000364

Писмо до обществен съвет с изх.№164/17.01.2022г.

Протокол от общо събрание №9/19.01.2022г.

CCF_000283

Писмо до обществен съвет с изх.№58/22.10.2021г.

Протокол от общо събрание №9/27.10.2021г.

CCF_000134

Писмо до обществен съвет с изх.№611/30.06.2021г.

Протокол от общо събрание №8/08.07.2021г.

CCF_000086

Писмо до обществен съвет с изх.№271/13.04.2021г.

Протокол от общо събрание №7/15.04.2021г.

Отчет-1-3

Бюджет 2021 година

CCF_000054

———————————————————————————————-

Протокол от общо събрание №9/20.01.2021г.

Писмо до обществен съвет с изх.№162/13.01.2021г.

CCF_000048

Протокол от общо събрание №6/15.10.2020г.

Писмо до обществен съвет с изх.№28/01.10.2020г.

CCF_000010

Протокол от общо събрание №4/06.07.2020г.

Писмо до обществен съвет с изх.№426/01.07.2020г.

CCF02072020

error: Content is protected !!