Делегиран бюджет

Писмо до обществен съвет с изх.№611/30.06.2021г.

Протокол от общо събрание №8/08.07.2021г.

CCF_000086

Писмо до обществен съвет с изх.№271/13.04.2021г.

Протокол от общо събрание №7/15.04.2021г.

Отчет-1-3

Бюджет 2021 година

CCF_000054

———————————————————————————————-

Протокол от общо събрание №9/20.01.2021г.

Писмо до обществен съвет с изх.№162/13.01.2021г.

CCF_000048

Протокол от общо събрание №6/15.10.2020г.

Писмо до обществен съвет с изх.№28/01.10.2020г.

CCF_000010

Протокол от общо събрание №4/06.07.2020г.

Писмо до обществен съвет с изх.№426/01.07.2020г.

CCF02072020