БДП

Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти. Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива. Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП. Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани. Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения. Отчитаме нуждите на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение. Осъзнаваме ролята на превенцията, правоприлагането и адекватната спасителна помощ. Приканваме гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример. Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.

Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!

Второ основно училище „Константин Фотинов“  и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!

На 11.04.2024г. във IIОУ „Константин Фотинов” – гр. Лом с учениците от IIв клас с кл. р-л Стилияна Каменова се проведе открит практически урок по безопасност на движението по пътищата. Той се осъществи на новата външна площадка по БДП в двора на училището с прилежащото към нея оборудване. Това даде възможност на децата чрез участието си в образователни и ролеви игри да покажат знанията си за правилата на движение по пътищата, пътните знаци и пътната маркировка, както и уменията си да ги спазват в реална пътна обстановка като пешеходци, велосипедисти и управляващи тротинетка. Учениците с желание се включиха в практическите дейности като водачи на превозни средства, а най-вълнуващо бе участието на служителите на РУ на МВР – гр. Лом в ролевите игри.

Обучението на новата площадка, направена по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”, ще е с траен позитивен ефект върху практическата подготовка на второкласниците, свързана с тяхното безопасно поведение на пътя.

На открития практически урок присъстваха г-жа Ани Филинова – директор на училището, г-жа Мариела Антонова – главен учител, както и родители на учениците.

В Основно училище “Константин Фотинов” град Лом за поредна година се провежда училищния етап от Националната викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”.

Третокласниците разделени в три отбора “Червени”, “Жълти”, “Зелени”, пребориха сили в три кръга:- Решаване на тест;- Определяне частите на велосипед;- Викторина с 15 въпроса.

Строго и справедливо жури оцени крайните резултати и обяви победителите.

На първо място се класира отбор “Жълти”, а след тях с минимална разлика в точките “Зелени ” и “Червени”. Всички отбори получиха грамоти и материални награди връчени от госпожа Филинова директор на училището и най-вече голяма подкрепа и аплодисменти от публиката.

На 23.02.2024г. във II ОУ „Константин Фотинов“-гр. Лом се проведе училищен кръг на състезание по БД за прогимназиален етап. В него взеха участие три отбора от по 4 ученици от 5-7 клас. Гости на мероприятието бяха Аспарух Ангелов и Цветелин Емилов- представители на РУ на МВР-гр. Лом. За правилното протичане и отчитане на резултатите следеше жури в състав: г-н Йонко Йонов- учител по математика, г-жа Сенета Крумова- учител по биология и г-жа Биляна Рафаилова- начален учител.

В първи кръг учениците решаваха тест и редиха пъзел. Най-добре се представи отборът на червените, а след него с еднакъв брой точки бяха отборите на белите и зелените. Във втори кръг участниците имаха практическа задача- караха велосипед по трасе с различни задачи. В този кръг отново най-добре се представи отборът на червените, следван от отборите на белите и зелените.

След като обобщи резултатите от двата кръга, журито съобщи и крайният резултат: победител със 115 точки стана отборът на червените, на второ място се класираха белите със 109т. и само с три точки по-малко на трето място се класираха зелените.

Участниците получиха медали и грамоти и бяха поздравени за достойното си представяне от г-жа Ани Филинова- директор на училището и от инспектор Аспарух Ангелов.

Със съвместна акция възпитаниците на Детско Полицейско Управление при Основно училище ,”Константин Фотинов” град Лом и представители на РУ “Полиция” град Лом се включиха в инициативата за “Ден без загинали на пътя”, която тази година се отбелязва на 20.09.2023г. “Остани жив! Пази живота!” С това мото като пожелание към водачите на моторни превозни средства,служителите на реда и членовете на ДПУ призоваха участниците в движението по пътищата за намаляване на жертвите от катастрофи и запазване живота на децата на пътя.

На 01 март

Всеки ден ние сме участници в движението в една или друга роля. Това превръща темата за безопасността и опазването на живота в една от най-важните. На 24.02.2021г. във II Основно училище „Константин Фотинов” – град Лом, се проведе училищен кръг на Национално състезание по безопасност на движението по пътищата. Гости на състезанието бяха г-жа Даниела Георгиева – инспектор детска педагогическа стая, Асен Асенов – инспектор детска педагогическа стая и полицейски инспектор Аспарух Ангелов. В състезанието участваха три отбора от I възрастова група. Състезанието се проведе в два кръга: I кръг – решаване на тест и сглобяване на пъзел – пътен знак. II кръг – практически тест, състоящ се от 5 елемента. Отборите показаха завидна съобразителност и ловкост при изпълнението на задачите от двата кръга. Всички участници в състезанието получиха грамоти и награди.

На 29 юни учениците от II ОУ „Константин Фотинов“ проведоха среща с представители на РУ на МВР град Лом по повод ежегодното отбелязване на деня на безопасността на движението по пътищата.

Непосредствено преди летните ваканционни пътувания, служителите на РУ на МВР по подходящ начин, съобразен с възрастта на учениците акцентираха върху факта,  че динамиката на пътнотранспортните произшествия показва устойчива тенденция към особена критичност през летните месеци (юли и август). Учениците споделиха свои впечатления и обсъдиха важни правила за безопасно движение по пътищата, социално-отговорно поведение и култура на пътното платно, които са споделена отговорност на цялото общество.

план-БДП1

„Моята пътна безопасност“

На 01.10.2020 г. във II ОУ „Константин Фотинов“ град Лом се проведе обучение с участието на представители на РУ на МВР град Лом Даниела Георгиева и Асен Ангелов. На учениците от начален етап бе представена презентация на тема „Моята пътна безопасност“, като се даде възможност на учениците сами да обсъдят и дискутират правилата за движение по пътищата. С учениците от прогимназиален етап се проведе викторина на същата тема.

От полицията напомнят някои основни правила за безопасност през зимата.

1. ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Пътното превозно средство трябва да е технически изправно. В противен случай рискувате временно спиране от движение до отстраняване на неизправността. Велосипедът трябва да задължително с изправни спирачки и звънец.

2. ПОДДЪРЖАЙ ЧИСТАЧКИТЕ ИЗПРАВНИ

Ако стъклочистачките не работят по време на дъжд или снеговалеж, водачът не е в безопасност и  няма право да се движи с това превозно средство.

3. ИЗПОЛЗВАЙ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ

Използвай гуми за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март. Ако гумата има разкъсвания, водачът не е в безопасност и  няма право да се движи с това превозно средство. Забранено е движението по пътищата с гуми с шипове, а вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това.

4. ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ

Ако светлинните устройства или светлоотразители липсват или са неизправни, водачът няма право да се движи с това превозно средство. Устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри трябва да са чисти, видими и регулирани.

При движение с пътно превозно средство с животинска тяга (каруца), на него трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отзад, а през нощта и при намалена видимост – тяло, светещо в бяло или в жълто, отзад вляво.

При движение с велосипед е необходимо устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред (фар) и червен светлоотразител отзад, както и бели или жълти светлоотразители или светоотразяващи елементи отстрани на колелата.

5. ОБОРУДВАЙ МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Задължително е в 3- и 4-колесно МПС да има обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка. За зимния период се препоръчва да си осигурите в притежаваното моторно превозно средство антифриз, резервоарче, заредено с незамръзваща течност за почистване на стъкла, вериги за сняг. Винаги тръгвайте на път с достатъчно гориво, зарядно за акумулатор, въже за теглене, одеяло и др.

6. ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА

Когато се налага да сте извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно заради повреда или техническа неизправност, носете светлоотразителната жилетка. Тя е задължителна при движение с велосипед в тъмната част на денонощието, при намалена видимост и извън населени места.

7. БЪДЕТЕ ВИДИМИ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО

Като пешеходец се обличайте със светли връхни дрехи или използвайте светлоотразителна елементи. Оглеждайте се и се ослушвайте често особено ако се движите с шапка или качулка. Винаги се движете по тротоара или банкета. Когато не са налични, се движете по платното за движение, противоположно на движението, по възможност най-близо до лявата му граница.

Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка. Групата задължително се води от най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал, за да спре движението

ДОБРОВОЛЦИ ГОСТУВАТ В РУ-ЛОМ

В навечерието на професионалния празник на полицията 8 ноември доброволците от ДПУ в ОУ „К. Фотинов“ посетиха партньорите си, за да се запознаят с ежедневието на полицейските служители. Те бяха посрещнати от инсп. ДПС Даниела Георгиева, гл. инсп. Аспарух Ангелов, инсп. пътен контрол Емил Каменов и инсп. ДПС Асен Асенов. Г-жа Георгиева запозна учениците с ежедневието на полицейските служители, след което им показа как работят отделните служби, лабораторията и как се осъществява 24-часово дежурство на тел. 112.

Децата с интерес разгледаха автомобилите на КАТ и тяхното оборудване. Инсп. Емил Каменов показа на доброволците къде в колата е разположен радарът, който отчита скоростта на движение на превозните средства и номерата на нарушителите. Учениците се впечатлиха от статистиката за броя на катастрофите на пътя от началото на 2019 година.

ДОБРОВОЛЦИ СЕ ОБУЧАВАТ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

На 16 октомври 2019 г. доброволците от ДПУ в ОУ „К. Фотинов“ проведоха занимание, насочено към оказване на първа долекарска помощ на пострадал при непредвидени инциденти – бедствия, аварии, катастрофи или пожари. Обучението се проведе в сградата на учебното заведение от Емилия Иванова – училищен фелдшер и от ръководителя на клуба Анна Стоименова.

Учениците бяха обучени как да подходят към пострадал човек в зависимост от ситуацията, общото му състояние, как да окажат незабавна помощ в случай на счупване или изгаряне при катастрофа на пътя. Те упражниха сърдечен масаж и реанимация на дишането върху манекен, който училището получи по проект „Мрежа от сигурни училища“ през 2017 година.

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

На 8 октомври 2019 г. започна обучителната година в Детско полицейско управление. Доброволците от III а клас за втора година ще провеждат ежеседмично часове по безопасност на движение, оказване на долекарска помощ, бойни изкуства, ще работят заедно с партньорите от РУ-Лом на терен.

Първото занимание осъществиха Даниела Георгиева от Детска педагогическа стая и полицейски инспектор Людмил Каменов от КАТ-Лом. Темата беше „Основни правила за участие на пешеходци и велосипедисти в пътното движение“.

След беседата по темата доброволците и служителите от РУ град Лом проведоха акция в града за раздаване на  флаери с напътствия към шофьорите за недопускане на пътно-транспортни произшествия поради несъобразена скорост, употреба на алкохол и опиати.

флаер-26-септември-1

УНИФОРМЕНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ „ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ“ – ГРАД ЛОМ ПРИСЪСТВАХА НА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

На 16 септември 2019 г. II ОУ „Константин Фотинов“ отвори вратите си, за да посрещне ученици, родители и граждани, които от ранни зори започнаха да пълнят двора на учебното заведение, за да присъстват на тържественото откриване на учебната 2019/2020 година. Сред гостите, присъствали на събитието, бяха и униформени служители на „Териториална полиция“, град Лом. Полицейски инспектор Аспарух Ангелов поздрави ученици, учители, родители и гости с откриването на учебната година и пожела на всички труд, упоритост, постоянство и всеотдайност за постигане на високи резултати в учебно-възпитателната работа. Той запозна по подходящ начин родителите, учащите се и педагозите с рисковете от пътно-транспортни произшествия с деца и отправи практически препоръки. Наред с това инсп. Ангелов насочи вниманието на децата към рисковите пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт, в т.ч. и на ученическия транспорт. На родителите на първокласниците препоръча да обсъдят с децата си най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.

29.06.2020

Приложение-3

Приложение-2

Приложение-1

Приложение-4

error: Content is protected !!