Секторна програма "Коменски" многостранни партньорства

Проект "Наследството на Европа-традициите са живи"

ОУ "Константин Фотинов" град Лом

Проектът "Наследството на Европа-традициите са живи" стартита от 15 септември 2009 година, като още от 1 септември 2009 година започна подготвителна работа по организирането на шест клуба:Национален традиционен календар,От раклата на баба,Международна кухня, Млади художници,Виртуален святиЕзикът на танците, в които бяха ангажирани двеста ученици и шестнадесет ръководители на клубовете.

Ежемесечната работа по проекта в отделните клубове протече по изготвени годишни програми, пряко коренспондиращи с целите и задачите на проекта и заложениете в него мобилности.

Обогатиха се знанията на учениците за бита и културата на другите страни, участници в проекта. Учениците от клуб Виртуален свят изготвиха уебсайт на проекта. Осъществиха се пет мобилности и прокът приключи на 12 май 2011 година със заключителен концерт, проведено от училището координатор в град Лом.

Може да намерите още информация  тук.